menu

Archiwum statementów kobiet
Online

Kolektyw Łaski, fot. dzięki uprzejmości SA i Kolektwu Łaski

Agnieszka Sosnowska dla NN6T

Ponad 250 artystek, 40 kuratorek i jedna platforma, która skupia się na wypowiedziach kobiet z Europy Środkowej i Wschodniej. Secondary Archive to wyjątkowy, międzynarodowy projekt, reprezentujący trzy pokolenia artystek z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Jego celem jest promocja, odkrywanie na nowo i przywracanie z kobiecej perspektywy pamięci o najbardziej wartościowych zjawiskach sztuki współczesnej naszego regionu. Secondary Archive opowiada historię niezachodniej sztuki – przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej – przez pryzmat płci, obejmując okres od II wojny światowej do współczesności. Archiwum składa się z autorskich statementów odsłaniających niejednokrotnie nieznane strony biografii i praktyk artystek. Można w nim znaleźć, obok kluczowych postaci kobiecych sztuki niezachodniej, nazwiska artystek, które zostały zmarginalizowane, zaniedbane, zapomniane lub pozostają mało znane ogółowi społeczeństwa. Co znaczy być kobietą artystką? Format statementów pozwala każdej z artystek podzielić się własnym niepowtarzalnym doświadczeniem.

Secondary Archive

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności