menu

Percepcja płatająca figle
do 25.04.2021
Bydgoszcz

Alicja Bielawska, fot. Tomasz Zieliński

Jak często pozwalamy sobie na zmysłowy, nie intelektualny odbiór świata? Alicja Bielawska w swoich rzeźbach i rysunkach opowiada o materialnym aspekcie codzienności. Prace artystki, prezentowane na wystawie Ćwiczenia z przeplatania czasów i miejsc pochodzą z ostatnich kilku lat. Łączy je temat: zmysłowy odbiór świata, względność percepcji, istotność uważności. Obiekty stworzone są różnych rodzajów tkanin. Jedne błyszczące, inne transparentne, jeszcze inne kosmate. Miękkie linie rzeźb przenikają się tu z liniami na rysunkach, a płaszczyzny tkanin wyznaczają relacje przestrzenne. Poruszając się pomiędzy nimi można na nowo budować ich konstelacje i zestawienia. W tym roku prace Bielawskiej zobaczymy w Polskim Pawilonie na London Design Biennale.

Galeria Miejska BWA w Bydgoszy
Gdańska 20, Bydgoszcz

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności