menu

Artystyczny drogowskaz. Sztuka emocji. Emocje w sztuce

Orientuj się Anna Palacz-Brzezińska, (un)commonground.pl,
Hopa Studio dla Fundacji Artystyczna Podróż Hestii

(Un)common Ground/Anna Palacz-Brzezińska dla NN6T

Z raportów i podsumowań 2020 roku wynika, że w postpandemicznej rzeczywistości (która ciągle jeszcze przed nami) pewne jest jedynie to, że nic nie jest pewne. Jak zatem odnaleźć się w rzeczywistości zmiennej, niepewnej i niejednoznacznej? Wiele osób zwróciło się w tym czasie ku kulturze. Fundacja Artystyczna Podróż Hestii postanowiła wyjść naprzeciw tej potrzebie. Między marcem a czerwcem 2020 roku przeprowadziła cykl spotkań online Sztuka ku pokrzepieniu serc, na które złożyło się całe spektrum propozycji. Wykłady dla dorosłych i spotkania dla dzieci, poważne ujęcia problemowe i lifestyle’owe opowieści od kuchni. W czasie drugiego lockdownu Fundacja APH przygotowała propozycję skrojoną na miarę nowych potrzeb – wyważoną, pogłębioną i
skoncentrowaną na psychologicznym aspekcie sztuki. Sztuka emocji. Emocje w sztuce to cykl webinarów realizowany w grudniu 2020 i w styczniu 2021 roku. Jego najważniejszym założeniem było połączenie kompetencji z dziedzin historii sztuki i psychologii w taki sposób, by stanowiły one wsparcie, inspirację i motywację dla odbiorców mierzących się z trudnościami dnia codziennego.

Czytaj więcej na: Uncommonground.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności