menu

Osobiste i społeczne do 16.04
Wrocław

Witold Liszkowski, Sztuka osobista, 1976

Czy rzeczywistość jest przekładalna na sztukę? Jak pokazywać swoje – osobiste i społeczne – doświadczenia w pracach artystycznych? Te pytania towarzyszą Witoldowi Liszkowskiemu od samego początku jego twórczej aktywności, a więc już od lat 70. Życie osobiste i intymne przeżycia są tematem prac artysty w równej mierze co zaangażowanie w sprawy społeczne. Wystawa Liszkowskiego Fluktuacje – sztuka osobista składa się z dwóch części. Każda z nich jest odrębna formalnie i stylistycznie. Pierwsza to prezentacja fotografii z cyklów Sztuka osobista (1976-81), Pytania (1978-81) i Współczesność (1980-81). Druga – instalacja multimedialna zbudowana z elementów malarskich, fotografii, rysunków oraz obiektów przestrzennych. Artysta nie stroni od ukazywania sytuacji wieloznacznych, pozostawiając odbiorcom możliwość wielorakiego odczytywania jego prac.

Galeria FOTO-GEN
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
plac Nankiera 8, Wrocław

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności