menu

Siostrzeństwo dla Ziemi

Siostry Rzeki, koncepcja happeningu Cecylia Malik, fot. Tomasz Gotfryd

Jednym z większych wyzwań w najbliższych latach będzie dostosowanie się do warunków będących efektem katastrofy klimatycznej. Szczególnie ważne w tym względzie jest odpowiednie gospodarowanie zasobami wodnymi na poziomie gospodarki kraju. Siostry Rzeki, oddolna inicjatywa społeczno-artystyczna, powstała w obronie rzek przed ich regulacją. Impulsem do działania dla Cecylii Malik i kobiet współtworzących w 2017 roku grupę, były plany budowy zapory w Siarzewie i drogi wodnej E-40. Od tamtej pory poprzez happeningi kolektyw Siostry Rzeki zwraca uwagę na problem regulacji rzek. W
tym roku wraz z Fundacją Greenmind i Towarzystwem na rzecz Ziemi zainicjował długofalowy projekt Obywatele dla Wody. Łącząc wiedzę naukową i prawniczą ze wspólnotowymi działaniami artystycznymi, będą prowadzić ekspertyzy, monitorować proces tworzenia dokumentów strategicznych, informować, edukować (np. przybliżając raporty i badania prostym, popularyzatorskim językiem) i namawiać do obywatelskiego zaangażowania (oferując wsparcie prawne). Celem jest nie tylko zwrócenie uwagi na to, jak ważne dla klimatu jest odtwarzanie i ochrona naturalnej retencji, transformacja sektora energetyki, zwiększanie ilości wody magazynowanej w krajobrazie czy przywracanie prawidłowego funkcjonowania rzek i ich dolin. Istotne jest także – a właściwie przede wszystkim – wywarcie presji, która prowadzić ma do realnych zmian. Projekt potrwa dwa lata, a w tym roku odbędą się dwa happeningi. W maju nad rzeką Wisłoką w Beskidzie Niskim, gdzie planowana jest budowa zapory i przesiedlenie mieszkańców, Siostry Rzeki poruszą problem nieskuteczności sztucznych zbiorników. Z kolei w lipcu nad Odrą, w okolicy miejscowości Tarchalice, zaplanowały celebrację odsunięcia wałów i oddania przestrzeni rzece, ale równocześnie podejmą kwestię budowy nowych zapór i drogi wodnej na Odrze, które w znacznym stopniu przyczynią się do jej dewastacji.


bec_zmiana · Bęc Radio: Siostry Rzeki —> Bargiel, Grygierczyk
 

Fundacja Greenmind

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności