menu

Syndrom ślepoty na rośliny
12.03 – 02.05.2021
Szczecin

Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Plant blindness syndrome, fot. dzięki uprzejmości Galerii Jedna Druga

Plant blindness syndrome, czyli syndrom ślepoty na rośliny, to zjawisko typowe dla współczesności, kiedy żyjemy coraz dalej od natury. Przejawia się w zubożeniu naszych relacji z roślinami, a nawet w zupełnym ignorowaniu otaczającej nas flory. Wiedza o zbieraniu i używaniu roślin, którą kiedyś naturalnie przeswajaliśmy poprzez codzienną praktykę, dziś staje się czymś coraz bardziej obcym. Krystyna Jędrzejewska-Szmek, artystka i biolożka, zajmuje się relacjami między ludźmi a bytami nieludzkimi, np. roślinami. W swoich działaniach wykorzystuje zarówno sztukę, jak i naukę. Jest autorką wielokrotnie nagradzanej książki artystycznej Tropicale o związkach kolonializmu z botaniką, a także członkinią grupy Zakole badającej mokradła i miejskie nieużytki i popularyzującej wiedzę o zamieszkujących je istotach. Na wystawie w szczecińskiej Galerii Jedna Druga podejmie temat spłycających się więzów między ludźmi i roślinami. Plant blindness syndrome to część wieloletniego projektu The Dark Side of The Sun kuratorowanego przez Emilię Orzechowską. W każdej jego edycji zaproszone artystki i artyści prezentują prace związane z różnymi aspektami zmiany klimatu. Podczas nadchodzącej edycji, oprócz Jędrzejewskiej-Szmek, wystawy przygotują Natalia Bażowska, Małgorzata Gurowska, Honorata Martin i Anna Siekierska.

Galeria Jedna Druga
pl. Żołnierza Polskiego 2, Szczecin

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności