menu

Kiedyś to będzie!7-8.03.2021
Warszawa


Komuna Warszawa i Bęc Zmiana zapraszają na warsztaty wydobywcze dotyczące przyszłości działki znajdującej się na zbiegu ulic Emilii Plater i Nowogrodzkiej, gdzie mieści się tymczasowa siedziba kilku progresywnych warszawskich instytucji kultury, w tym Komuny Warszawa. Warsztaty dotyczyć będą możliwych scenariuszy rozwoju dawnego terenu szkolnego, a pośrednio przyszłości śródmieścia Warszawy i kultury rozumianej jako istotny budulec wyobraźni zasilającej energię miastotwórczą.

Co się wydarzy?
W planie makro: poszukiwać będziemy ożywczych paradoksów, które łamią myślowe skąpstwo. W wiedzy urbanistycznej, socjologicznej, antropologicznej i przyrodniczej, w ekonomii i w użytkologii miejskiej będziemy szukać idei mogących sprostać marzeniom o lepszej przyszłości.

W planie mikro: przygotujemy uwagi do „projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach administracyjnych miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”, tak, by mogły zostać zgłoszone przed 12.03.2021, czyli w terminie określonym w obwieszczeniu podpisanym przez Naczelną Architektkę Warszawy Marlenę Happach.

OPEN CALL! WARSZTATY!
Jeśli jesteś studentką / studentem kierunków związanych z projektowaniem i badaniem środowiska miejskiego, zachowań społecznych, psychologii społecznej, ekonomii, prawa – zgłoś się! Zapisy przyjmujemy do 3.03 do godziny 12:00 pod adresem: bec@beczmiana.pl
Prosimy o uzasadnienie chęci udziału i krótki opis wnoszonej do wspólnych prac perspektywy. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje jakość uzasadnienia udziału.

Czas: 7.03.2021 (niedziela)
Wydobywczy warsztat, grupa 1: godz. 10:00-14:00
Wydobywczy warsztat, grupa 2: godz. 15:00 – 19:00
Prowadzenie: Maciej Siuda i Bogna Świątkowska
Prezentacja wyników: 8.03.2021 (poniedziałek), godzina 18:00
Miejsce: Komuna Warszawa, Emilii Plater 31, Warszawa
Obowiązuje reżim sanitarny, wydarzenie stacjonarne
Lektura inspiracyjna: Artur Jerzy Filip Wielkie plany w rękach obywateli:
https://beczmiana.pl/wielkie-plany-w-rekach-obywateli/Do słuchania:
https://soundcloud.com/…/bec-radio-wielkie-plany-w…

Historia placówek edukacyjnych:

http://www.sztuka.net
https://pl.wikipedia.org/Hello City, My Old Friend, Rezydencja miejska 2021 w Komunie Warszawa
Programowanie: Fundacja Bęc Zmiana

Kolejne warsztaty poprowadzą:
Artur Jerzy Filip – maj
Maciej Frąckowiak – wrzesień
—————————Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Hub Kultury KW, współfinansowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności