menu

Formy pragnień 
do 14.03.2021 
Warszawa

widok wystawy Ten pokój chce, fot. Mada Zielińska

Agata Kiedrowicz dla NN6T

Włączanie osób z dysfunkcjami do obiegu sztuki/dizajnu odbywa się zazwyczaj poprzez strategie partycypacji: w odbiorze gotowych już dzieł czy wystaw bądź w procesie badania potrzeb. Tym razem kuratorki Aleksandra Rajska i Anna Szary postanowiły odwrócić role osób zaproszonych do projektu – z odbiorców stali się twórcami. Założenie początkowe było jedno: „Wprowadzamy uczestników i uczestniczki w pełen proces twórczy i projektowy, żeby wzięli udział w tworzeniu dzieła od pomysłu po wykończenie, detale, dźwięk, ruch” – wyjaśnia Anna Szary. Do projektu AUT/ART, realizowanego we współpracy z Fundacją Synapsis, kuratorki zaprosiły dorosłe osoby ze spektrum autyzmu (grupa została wyłoniona drogą otwartego naboru), projektantki Martę Szostek i Matyldę Halkowicz, kompozytora Patryka Zakrockiego oraz choreografkę Monikę Kiwak. Forma instalacji kształtowała się stopniowo w trakcie wspólnych warsztatów. W efekcie powstał pokój pełen rozmaitych obiektów, o fantastycznych formach i konkretnych funkcjach: kałuży-pojemnika, wizualizacji bakterii czy jaskrawozielonego wybuchu. „Dużo rozmawialiśmy o komunikacji i sposobach porozumiewania się osób ze spektrum autyzmu, i ta instalacja też jest próbą komunikacji poprzez kolory, formy, faktury” – konkluduje Ola Rajska. Finałem była wspólnotowa negocjacja nazwy: Ten pokój chce wyraża wzajemność relacji – pomiędzy przestrzenią, obiektami, twórcą i odbiorcą. Czego chcemy od innych, czego chcemy od siebie? Czego chcemy od otoczenia, w którym przebywamy? W pandemicznym zamknięciu te pytania stają się jeszcze bardziej wyraźne. I uniwersalne. 

Centrum Sztuki Współczesnej  Zamek Ujazdowski
Warszawa, Jazdów 2

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności