menu

Ciotka Kena
do 27.03
Warszawa

Zbigniew Libera, poetka Maria de Cyrano, 2020, fot. dzięki uprzejmości Apolonii Dwurnik

Tytuł wystawy wystawy w lokalu_30 zainspirowany jest pracą Zbigniewa Libery z połowy lat 90. Postarzona i pogrubiona lalka Barbie – podobnie jak inne prace Libery z tego okresu – to komentarz do opresyjnych kanonów cielesności, a także narzucanych ról społecznych. Kuratorka wystawy Agnieszka Rayzacher przypomina niekwestionowany wpływ artysty na kolejne pokolenia twórców i twórczyń, a także teoretyczek i teoretyków sztuki. Wystawa, dla której impulsem były organizowane w galerii od ponad trzech lat Seminaria Feministyczne, podejmuje temat feminizmu w różnych jego aspektach. Zwraca przy tym uwagę, że feminizm nie dotyczy jedynie kobiet. Towarzyszy jej komentarz, odwołujący się do ostatnich wydarzeń związanych z decyzją Trybunału Konstytucyjnego radykalnie ograniczającą prawo do aborcji. Rayzacher w aktualnych wydarzeniach dostrzega społeczną zmianę: „W Polsce przez wiele lat kwestie równego traktowania, równego statusu, a przede wszystkim kwestie związane z prawami reprodukcyjnymi, zdawały się obchodzić tylko osoby z macicami. (…) Nagle okazało się, że ta sprawa dotyczy nas jako zbiorowości, bo jest kolejnym sponiewieraniem naszych praw, godności i podmiotowości, a strajk kobiet przekształca się w solidarny strajk wszystkich osób – kobiecych, męskich, niebinarnych”. Na wystawie zobaczymy prace „klasyków” (Zbigniew Libera, Krzysztof Wodiczko) i artystów młodego pokolenia: Pawła Żukowskiego, Jana Możdżyńskiego, Patryka Różyckiego, Pawła Baśnika i Maca Lewandowskiego.

lokal_30
ul.Wilcza 29 A, Warszawa

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności