menu

Ekspresja niepewności do 21.02.2021
Toruń

T.Rogaliński, rzeźba Międzygatunkowy stwór, fot. dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Wozownia

Twórczość artystyczna wykorzystywana jako forma autoterapii to nic nowego. Ostatnio jednak, w rzeczywistości przepełnionej niepewnością i wywołującej wzmożony stres, temat ten stał się szczególnie aktualny. Tomasz Rogaliński swoją wystawą Neurotyczny stan niepewności przypomina, że skutecznym sposobem radzenia sobie z budzącymi niepokój emocjami może być twórczość artystyczna. Prace Rogalińskiego, wykonywane w tak różnych mediach jak glina, gips, styropian, tkanina, haft czy rysunek, są obrazem jego indywidualnych przeżyć. Artysta mówi o osobowości człowieka jako o wieloelementowej układance, której należy poświęcić odpowiednią ilość uwagi, aby ustanowić spójną całość. W układaniu tych elementów – jak przekonuje Rogaliński – pomocna może być artystyczna ekspresja, ale także kontakt z drugim człowiekiem. Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca obszerny odautorski komentarz do prezentowanych prac.

Galeria Sztuki Wozownia
ul. Rabiańska 20, Toruń

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności