menu

Czy artysta ma czas wolny? 30.01 – 28.02.2021
Wrocław

fot. Weronika Zalewska

Złoty Kiosk – maleńka galeria na wrocławskim Ołbinie – rządzi się kilkoma zasadami. Wystawy zaprojektowane są do odbioru indywidualnego, a artyści i artystki uczestniczą w rodzaju sztafety, typując osoby do zaprezentowania swoich prac w kolejnych odsłonach. W odsłonie XI zobaczymy wystawę Historia czasu wolnego Weroniki Zalewskiej. Artystka, która swoje działania koncentruje wokół takich zagadnień jak krajobraz miejski, relacje społeczne, futurologia i ekologia, pokaże audiowizualną instalację o sytuacji młodych twórców w późnokapitalistycznych realiach gospodarki. Dorywcze prace, niewidzialne umowy, mnożące się excele, brak granicy między czasem pracy a czasem odpoczynku. To nie artystyczna fantazja, lecz realia pracy prekarnej. Zalewska opowiada o „dylematach wobec etyki pracy i ekonomii czasu, o cichych perwersjach i szarych strefach tworzonych przez tych, którzy pociągają za sznurki”.

Złoty Kiosk otwarty będzie na indywidualne oglądanie wystawy w dniu wernisażu oraz w innych dniach, po wcześniejszym umówieniu.

Złoty Kiosk
ul.Prusa 37, Wrocław

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności