menu

Zatoka do 30.01.2021
Warszawa

Sława Harasymowicz, z serii Szlam, grafika oparta na zbliżeniu Zatoki Neustadt na Google Earth, kwadrat 54°04 N 10°50 E, 2020

Sława Harasymowicz przez lata badała materiały archiwalne szukając odpowiedzi na pytanie o okoliczności śmierci brata swojego dziadka, Mariana Górkiewicza. Był on jednym z więźniów, których na pięć dni przez zakończeniem II Wojny Światowej ewakuowano przez Zatokę Lubecką z obozu koncentracyjnego Neuengamme. W trakcie ewakuacji doszło do tragicznego wydarzenia – niemieckie statki, mimo ostrzeżeń o transporcie więźniów, zostały zbombardowane przez brytyjskie siły powietrzne. W trakcie archiwalnych kwerend Harasymowicz przyglądała się historiom ludzi i przedmiotów znajdujących się na statkach. Kolejne tropy, odsłaniając niejasne sploty zdarzeń, prowadziły do coraz to nowych pytań. Wynikiem tych poszukiwań jest wystawa „Zatoka”, na której artystka pokazuje prace tworzone w różnych mediach. Oprócz fotografii znajdziemy tam animację, film, a także grafikę. Żadna z prac nie wyjaśnia przebiegu tragicznego zdarzenia, lecz razem budują mapę nieoczywistych odniesień.

Społeczne Centrum Fotografii, Fundacja Archeologia Fotografii
ul. Chłodna 20, Warszawa

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności