menu

Cyfrowy kult 11.12.2020–11.05.2021
Warszawa

Pan Generator, Hash2ash, 2018, dzięki uprzejmości Muzeum Etnograficznego

Agata Kiedrowicz dla NN6T:

Ikona – święty obraz lub element interfejsu graficznego, cyfrowy piktogram. Wyraz pochodzi z języka greckiego: eikón oznacza „obraz”. Wspólny mianownik obu znaczeń? Rytuał tworzenia i celebracji obrazu, który sam staje się później obiektem kultu. Komputerowe ikony stały się przecież powszechnym językiem codzienności, a niektóre z cyfrowych zjawisk zyskały status „świętych”. O nich opowiada solowa, autorska wystawa kolektywu PanGenerator. Artyści poruszający się na styku bitów i atomów w autorski sposób interpretują ikoniczne elementy kultury cyfrowej od lat 90. do współczesności: wczesne gry wideo, kulturę selfie, język komunikatorów internetowych, nałóg surfowania i scrollowania. Ikoniczność biorą w duży nawias, często pokazując ją w krzywym zwierciadle. A w tym przypadku – w złoconych, barokowych, nieco kiczowatych ramach. 

Oto naszym oczom ukazuje tęczowy „kręciołek” oznaczający stan zawieszenia komputera, obracająca się klepsydra – ładowanie się pliku czy wskazówki „zegara” pojawiające się podczas buforowania wideo.  To prace z serii Anticipation, określające kolejno trzy stany emocjonalne: furię, nadzieję, pożądanie. Współczesne oczekiwanie według PanGeneratora to immersyjne, czasoprzestrzenne zanurzenie w obrazie, który wykracza poza płaski rysunek, a zdaje się rządzić swoją własną perspektywą i symboliką. Wszak kulturę wizualną nie tyle oglądamy, co jej doświadczamy, a nasze połączenie z obrazami wykracza poza zmysł wzroku. Artyści w krytyczny, ironiczny, niekiedy humorystyczny sposób pokazują gęstą sieć relacji z technologią, zapośredniczoną przez język interfejsu: emocjonalność, kody społeczne i (sub)kulturowe, pragnienie sprawczości. Na ekspozycję składa się 9 obiektów, w tym jeden remake oraz stworzona na poprzednią wystawę w Muzeum Etnograficznym, podróżująca ostatnio po świecie instalacja Hash2Ash. Wystawa, ze względu na pandemiczne obostrzenia, będzie w pierwszym okresie dostępna online – na stronie Muzeum umieszczona zostanie dokumentacja fotograficzna i wideo, wraz ze szczegółowymi opisami prac. 

Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warszawa, ul. Kredytowa 1,
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności