menu

Słysz! wystawy i dyskusje

Organizowany przez Bęc Zmianę konkurs na reportaż radiowy o architekturze współczesnej Warszawy i jej twórcach Słysz… Architekturę! obejmuje także szereg działań, które wynikają z tematów pojawiających się w trzech nagrodzonych reportażach. Przystanek Hałas, reportaż Izabeli Smelczyńskiej poruszający kwestię zanieczyszczenia hałasem, stał się impulsem do rozwinięcia tematu odbierania miasta poprzez inne zmysły niż wzrok, w postaci mikrowystawy Pauliny Pankiewicz i Grzegorza Powałki: Widoki psychogeograficzne. W Bęc Księgarni przy Mokotowskiej można było zapoznać się z historią wspólnych spacerów jej autorów po Warszawie i otrzymać mapę będącą efektem współpracy artystki i niewidomego sportowca. Reportaż Michała Kukawskiego Stare miasto, nowe miasto zajął II miejsce, a poruszany w nim temat odbudowy stolicy sprowokował nas do zmontowania we współpracy z bohaterem reportażu, architektem i badaczem historii architektury Grzegorzem Piątkiem, kolejnej mikrowystawy: Logika Warszawy, jaką znamy. Prezentowaliśmy ją w witrynie Zodiaku Warszawskiego Pawilonu Architektury. Miejsce I zajął reportaż Jacka Szczepanka Zsyp, poświęcony nie tylko temu konkretnemu urządzeniu, ale pośrednio konsekwencjom modernistycznych rozwiązań architektonicznych. Rozwijając motyw „znikania śmieci”, zrealizowaliśmy wystawę online (z powodu reżimów pandemicznych), zawierającą zebrane przez Emilię Synowiecki i Julię Wrzosek, pochodzące z różnych krajów architektoniczne i projektowe rozwiązania problemu nadprodukcji odpadów w aglomeracjach miejskich. Dokumentacje zdjęciowe wszystkich ekspozycji, zapisy dyskusji pokonkursowych, nagrodzone i wyróżnione reportaże oraz oprowadzanie po wystawie psycho-geograficznej dostępne są na stronie internetowej konkursu. Mamy wielką nadzieję na kolejną edycję Słysza już w 2021!


bec_zmiana · Bęc Radio: Mapa logiki miasta —> Piątek
www

Zofka Kofta, identyfikacja wizualna konkursu Słysz!

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności