menu

Pomnik ofiar biowładzy do 22. 11 
Wrocław

Daniel Kotowski, kadr z pracy Czytam na głos, dzięki uprzejmości Złotego Kiosku

Ofiarą biowładzy może paść każdy i każda – tym zapomnianym, często niedostrzeganym przez społeczeństwo osobom doświadczonym przemocą dedykowany jest pomnik Daniela Kotowskiego. Wystawa w Złotym Kiosku to prezentacja zarejestrowanego przez kamerę działania performatywnego, poświęcona wątkom związanym z przymusową sterylizacją osób, które III Rzesza uznawała za „niepełnowartościowe”, „niechciane”. Takie jednostki były pozbawiane praw, piętnowane, pozbawiane płodności. W 1935 roku uchwalono ustawę o ochronie zdrowia dziedzicznego narodu niemieckiego. „Zgodnie z jej zapisami zostały ograniczone prawa w wyborze małżonka, zabraniające małżeństwa z osobą cierpiącą na chorobę dziedziczną, umysłową, a także osobom poddanym wcześniej sterylizacji”. Wydarzenie jest częścią oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław’70. Do dzieł tworzonych w kontekście owego sympozjum nawiązuje Pomnik ofiar biowładzy. Kotowski inspiruje się między innymi Centrum Sztuki (pręgierz) Anastazego Wiśniewskiego czy Cokołem samowystarczalnym Andrzeja Wojciechowskiego. Wystawa jest prezentowana przez Złoty Kiosk, czyli obiekt o wymiarach 2,5 × 2,5 × 2,5 m, w którym co miesiąc lub dwa prezentowana jest jedna realizacja przygotowana z myślą o indywidualnym odbiorze.

Wrocław, Złoty Kiosk

FB

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności