menu

W procesie 7.11–22.12
Warszawa

Ryszard Waśko i Emmett Williams podczas ceremonii otwarcia 5 Konstrukcji w procesie zorganizowanej pod hasłem Co-existence, Mitzpe Ramon, 1995

Les Levine, Chwasty umysłu, 2000, VII Konstrukcja w procesie

Sol LeWitt, bez tytułu, 1981, hala Budremu, Łódź, I Konstrukcja w procesie

Festiwal artystyczny Konstrukcja w Procesie to międzynarodowe wydarzenie artystyczne, zrzeszające twórców z całego świata. Zostało zainicjowane w 1981 roku w Polsce, w Łodzi, przez artystę Ryszarda Waśkę i odbyło się wówczas pod auspicjami NSZZ Solidarność. Potem przez lata w różnych odstępach czasowych kolejne edycje festiwalu zyskiwały nowe formy, hasła przewodnie i lokacje na świecie. W Fundacji Profile zgromadzono materiały archiwalne: zapisy filmowe oraz fotograficzne z kolejnych Konstrukcji. Wystawa jest świadectwem tworzonej w ramach festiwalu wspólnoty artystycznej. Według uczestników i twórców tej imprezy najważniejsze było bowiem doświadczenie bycia razem – nie same dzieła, ale współdziałanie w procesach ich powstawania. Prezentowany zbiór odtwarza to, jak odsłony festiwalu odzwierciedlały zmieniające się sposoby funkcjonowania sztuki w przestrzeni społecznej. A kontekstem są przemiany ustrojowe, uwarunkowania polityczne i ekonomiczne

www

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności