menu

Czyje ręce? 3–6.11
Online

Alicja Patanawska, Wytwórczo/Makingly, dzięki uprzejmości organizatorek

Agata Kiedrowicz dla NN6T:

„Siła rzemiosła drzemie w inteligencji ciała, wiedzy w rękach – w człowieku ufającemu swojemu ciału. To Teatr Grotowskiego lub Piny Bausch przeniesiony na pole produkcji. Świadomy swoich wszystkich kroków”mówi Alicja Patanowska, garncarka i projektantka, pomysłodawczyni konferencji Wytwórczo/Makingly. Wspólnie z Agatą Nowotny, badaczką i kuratorką dizajnu po raz pierwszy w Polsce podejmują temat „nowego rzemiosła”. Czym ono jest i kto je wytwarza? Czym różni się od tradycyjnego? Czy jest zjawiskiem, które zmieni społeczny i ekonomiczny krajobraz? Zaproszeni goście (m.in. Glen Adamson, Sarah Corbett, Agata Szydłowska i Ewa Klekot) podejmą dyskusję na temat roli warsztatu, myślenia rękoma, zależności pomiędzy płcią a wytwórstwem czy o rzemiośle jako formie aktywizmu. Spójna z myślą przewodnią jest struktura konferencji: spotkania, debaty i warsztaty odbywają się popołudniami przez 4 dni. Po pracy, zajęciach, wykładach – porcja wiedzy i inspiracji. Arcyciekawie zapowiadają się warsztaty body thinking Zuzanny Sikorskiej prowadzone… online. „Rzemiosło to współczesność; barometr, który wskazuje, gdzie teraz są ludzie” – mówi Jonathan Anderson, dyrektor kreatywny Loewe, projektant mody. Alicja dodaje: „Rzemiosło dzisiaj to sposób działania, patrzenia na świat, uczestniczenia w świecie, które opiera się na etycznym zobowiązaniu. By zachować równowagę, klimatyczną, ekonomiczną, ale i psychiczną – nie można przechylać się tylko w jedną stronę – kapitalistycznego ciągłego wzrostu opartego na masowej produkcji. Rzemiosło to mniej produktów, ale wyższa jakość, odpowiedzialność, współuczestnictwo”

www

FB

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności