menu

Działania neutralne do 25.09
Poznań

Jerzy Rosołowicz, Fotoneutronikon, fotografia czarno-biała, 1972, dzięki uprzejmości Fundacji 9/11 Art Space i Galerii Piekary

Sztuka jako forma działania neutralnego, nieprzynosząca artyście ani szkody, ani pożytku, to główna idea przyświecająca twórczości Jerzego Rosołowicza. Monograficzna wystawa artysty, związanego z powojenną awangardą wrocławską, prezentowana jest w Galerii Piekary. Osią ekspozycji są najbardziej rozpoznawalne prace Rosołowicza, powstałe przy użyciu szkieł optycznych. Przezroczyste instalacje zawieszone w przestrzeni pozwalają nie tyle oglądać obraz, ile oglądać przez obraz. Tak zwana antydokumentacja sfery wizualnej stanowiła jeden z ważniejszych obszarów zainteresowań fotograficznej twórczości artysty. Istotą jego poszukiwań była sztuka transparentna, niezawłaszczająca uwagi widza, ale budująca jego związek z rzeczywistością, jak soczewka oka.

Poznań, Galeria Piekary, ul. Św. Marcina 80/82, CK Zamek, Dziedziniec Różany

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności