menu

Artystyczna wymiana do 20.09
Łódź

Józef Robakowski, Ćwiczenia na dwie ręce, wideo, 1976, dokumentacja : Zbigniew Warpechowski, dzięki uprzejmości artysty i Muzeum Sztuki w Łodzi

W stanie wojennym Galeria Wymiany, prywatna galeria sztuki współczesnej założona przez Józefa Robakowskiego, była centrum artystycznego życia i sztuki. Unikalny zbiór obejmujący malarstwo, grafikę, fotografię, prace wideo i nagrania audio powstał głównie w drodze wymiany z artystami i artystkami z Polski i zagranicy. Interdyscyplinarnej działalności placówki, która oprócz organizacji wystaw, sympozjów i przeglądów filmowych, zajmowała się również dokumentacją performansów i realizacją programów i filmów o sztuce współczesnej, poświęcona jest trwająca w ms¹ wystawa Galeria Wymiany. Organica (zapisy mechaniczno-biologiczne) 1958–2020. Osią ekspozycji są wybrane prace Robakowskiego, który w swojej twórczości od wielu lat bada relacje między biologią ludzkiego ciała a mechaniką.

Łódź, ms¹, ul. Gdańska 43 

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności