menu

Nasze nie do końca nasze do 19.09
Gdańsk

Dominika Skutnik, zdjęcie wystawy, fot. Piotr Połoczański Photolife

Czy w naturze istnieją granice? Czy umiemy odróżnić to, co swojskie i lokalne, od tego, co zapożyczone, ale wpisane w krajobraz? Dosłownie, bo projekt Rzeźba terenu Dominiki Skutnik koncentruje się na działaniach terenowych i pracy badawczej ściśle związanej z geologią.

Tematem artystycznych badań Skutnik, prezentowanych w Gdańskiej Galerii Miejskiej, są głazy narzutowe ze Skandynawii, które na skutek naturalnych procesów migracyjnych, przebyły Bałtyk i dziś stanowią integralny elementem krajobrazu Pomorza oraz naturalne podwaliny architektury regionu. W toku procesu twórczego artystka podejmuje refleksję na temat niezauważalnej monumentalności kamieni-migrantów oraz zagadnienia stałości, historyczności czy domniemanej swojskości, zbudowanej na tym, co nasze, a jednak nie do końca nasze.

Gdańsk, Gdańska Galeria Miejska, ul. Szeroka 37

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności