menu

Powiązaniado 16.08
Szczecin

Grafika do wystawy dzięki uprzejmości Trafostacji Sztuki

Wystawa The New Dictionary of Old Ideas II bada fenomen Europy Środkowej, jednak nie tylko w odniesieniu do położenia geograficznego, ale również czynników społeczno-politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Czy to metafora powiązań między domniemanym Zachodem i Wschodem? Idea? Co znaczy „centralny”? Artyści i kuratorzy poruszają zagadnienia zasadnicze w wielu krajach Europy i poza jej obszarem: ucisk, podział władzy i zasobów, odrzucenie kontekstu i kwestię rekonstrukcji historycznej. Wystawa łączy szereg metod prowadzenia artystycznego śledztwa w sprawach społeczno-politycznych. Chce skłonić do zastanowienia się nad sposobami postrzegania świata z bliska i z daleka oraz tego, jak można (re)definiować taką percepcję w zależności od przemieszczania się, czasu i przekonań.

Szczecin, Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności