menu

Mierzenie się z materią
29.05-31.10.2020
Łódź

Choć zmarła w tym roku Teresa Tyszkiewicz jawi się w polskiej sztuce końca XX wieku jako wyrazista i szczególna osobowość, to jej dorobek nie doczekał się dotąd kompleksowego opracowania. Wystawa Teresa Tyszkiewicz: dzień po dniu nie jest klasyczną monografią ani retrospektywą, rezygnuje bowiem z chronologii na rzecz stworzenia instalacji, w ramach której prace z różnych okresów jej ponad 40-letniej kariery artystycznej rezonują ze sobą, ujawniając – pomimo formalnej różnorodności – wewnętrzną strukturę dzieła artystki. Wystawa ukazuje także procesualność i „organiczność” metody Tyszkiewicz, związaną z jej zmaganiami z materią, ciałem i cielesnością. Znaczna część pokazywanych prac nigdy nie była prezentowana. Artystka, specjalnie na potrzeby prezentacji w Muzeum Sztuki, zmontowała także swój ostatni, nigdy niepokazywany film ARTA (1984–85/2019). Filmy, fotografie, asamblaże, obiekty, obrazy oraz wielkoformatowe reliefy szpilkowe tworzą różnorodny, ale estetycznie spójny słownik form.

Teresa Tyszkiewicz: dzień po dniu
Muzeum Sztuki w Łodzi, ms2
ul. Ogrodowa 19, Łódź
29.05-31.10.2020

Teresa Tyszkiewicz, Ziarno, 1980

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności