menu

Szkoła nowego życia6.03–9.04
Warszawa

Hannes Meyer (wyd.), studiujcie w bauhausie!, bauhaus. zeitschrift für gestaltung, 2/3, 1928, foto: A. Körner, bildhübsche Fotografie, Institut für Auslandsbeziehungen

W jaki sposób Bauhaus, w którym podczas całego okresu  jego istnienia studiowało łącznie tylko około 1300 osób, osiągnął tak wielką moc oddziaływania i stał się symbolem radykalnej odnowy w dziedzinie relacji społecznych, projektowania i nauczania? Co zadecydowało o szczególnej pozycji Bauhausu?  Dlaczego jego produkty wytwarzane są do dziś? Przekonamy się o tym na wystawie Cały świat to Bauhaus kuratorowanej przez Borisa Friedewalda. Jej tytuł jest cytatem z wypowiedzi studenta, późniejszego wykładowcy Bauhausu Fritza Kuhra i pod wieloma względami wyraża jej ideę. Nawiązuje do zatarcia granic między sztuką, rzemiosłem a techniką, które według Waltera Gropiusa miało stanowić cel dziedziny jaką jest projektowanie i wywierać wpływ na praktyki społeczne każdego z nas. Narracja wystawy prowadzi przez osiem rozdziałów przybliżających bauhausowskie fascynacje, idee, obiekty, życie codzienne i towarzyskie w Bauhausie czy nowatorski program dydaktyczny. Składają się na nią fotografie, prace na papierze, dokumenty, filmy, teksty i przedmioty.

Warszawa, Pawilon SARP, ul. Foksal 2

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności