menu

Marketing w Kulturze7–8.04
Gdańsk

Marketing w Kulturze 2019, fot. Renata Dąbrowska

Konferencja Marketing w Kulturze to coroczne spotkanie osób zajmujących się promocją, komunikacją i marketingiem w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych czy oddolnych inicjatywach. To dwa dni dyskusji z ekspertami i ekspertkami z Polski i z zagranicy oraz tematyczne warsztaty. Konferencja organizowana jest przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, a biorą w niej udział przedstawiciele instytucji z całej Polski. Piąta edycja wydarzenia skupia się na prezentacji nowych trendów w komunikacji w mediach społecznościowych i prezentacji case studies z dziedziny kultury. Będą także rozmowy o codzienności pracy w branży – m.in. o tym, jak „zwinnie” organizować pracę zespołu czerpiąc z metod stosowanych najczęściej w zespołach programistów. Prelegentami konferencji będą m.in. Linda Volkers z Rijsk Museum w Amsterdamie czy Janina Bąk.

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności