menu

Społeczna diagnoza31.01–01.03
Warszawa

baner: materiały organizatora

Europejskie środowisko badawcze łączy się w słusznej sprawie. Trzy lata badań pod hasłem Aktywizm, obywatelstwo i zdrowie – rozwikływanie historii europejskich polityk HIV/AIDS zaowocowały między innymi wystawą HIVstorie: Żywe polityki. AIDS jako choroba jest wciąż kwestionowana, pomimo rozległej i burzliwej historii. Tutaj zostaje pokazana z wielu perspektyw i poprzez różne narracje. Między innymi osobiste (jak wywiady z osobami żyjącymi z HIV) i społeczne (przez obserwacja aktywizmu i kontekstów społecznych, politycznych, prawnym i historycznych). Jak prowadzone są polityki w zakresie HIV/AIDS? Jak można się aktywizm np. na rzecz walki z epidemią? I jak dostosować ją do własnego kontekstu kulturowego?

Podczas wernisażu można wykonać bezpłatne i anonimowe badanie na HIV.

Warszawa, Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50

biennalewarszawa.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności