menu

Prywatne w służbie publicznemukonkurs

Fot. www.facebook.com/FundacjaArtTransparent

Już za chwilę Fundacja Art Transparent ogłosi konkurs na projekt koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich, ale już teraz warto zapoznać się z opisem zadania dostępnym na stronie. Muzeum było jedną z najważniejszych instytucji kultury na terenach niegdyś należących do Polski, a od 1918 roku na terenie Polski. Zostało zamknięte w 1940 roku przez okupujące Lwów władze sowieckie i upaństwowione. Po 1945 roku zbiory uległy całkowitemu rozproszeniu, ich znaczna część pozostała we lwowskich muzeach, niektóre artefakty znalazły się w innych krajach Europy i Ameryki Północnej. Tylko nieliczne trafiły do Wrocławia – do reaktywowanego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (bez Muzeum Książąt Lubomirskich) i Muzeum Narodowego. Obecnie w polskich zbiorach znajduje się zaledwie kilka procent dzieł z dawnej, bogatej kolekcji Muzeum.

Nic więc dziwnego, że jednym z założeń konkursu jest to, by, przyszłe Muzeum, obok zabytków sztuki i rzemiosła, samą swoją historię traktowało jako jeden z najważniejszych eksponatów. Wystawa ma być również przyczynkiem do krytycznej refleksji na temat prywatnych kolekcji sztuki i ich publicznej służby.

Opis idei, zadania konkursowego oraz kontakt znajdziesz tutaj.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności