menu

Sztuka znikania
publikacja

Dzięki uprzejmości wydawcy

Sztuka znikania. Teatralność w czasach ponowoczesnych Agnieszki Sosnowskiej to książka o tym, jak od drugiej połowy XX wieku sztuki wizualne zaczęły przenikać się ze sztukami performatywnymi. O rzeźbach amerykańskich minimalistów jako wizualnym kamuflażu i o fatamorganie. O Warholu i destrukcyjnej sile mimikry. O ambalażach Kantora jako performansach i o tym, co schowane w ich środku. O Boltanskim jako oszuście i wiecznym performerze. Autorka szuka pierwszych przejawów procesów, które dzisiaj obserwujemy w dojrzałej formie i często wiążemy ze zwrotem performatywnym w sztuce. Analizę buduje wokół praktyk artystycznych, które w momencie, gdy się pojawiły, były trudne do nazwania, ale posiadały wywrotowy potencjał (nawet jeśli nie w pełni go wykorzystały), na różne sposoby przekraczały granicę między sztukami wizualnymi a performatywnymi albo wprowadzały nową perspektywę myślenia o intermedialności.

Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności