menu

Nowy rytm architektury
publikacja

Dzięki uprzejmości wydawcy

Jak to jest być architektem w XXI wieku? Dziś praktykowanie tego zawodu wykorzystuje znacznie szerszą gamę narzędzi, a także przeplata się z innymi dyscyplinami. Możliwe do obrania ścieżki zbiera ATLAS of emerging practices: being an architect in the 21st century pod redakcją Gianpiera Venturiniego, przedstawiający 95 praktyk z 22 europejskich krajów. To, co wyróżnia publikację, to jej badawcze i syntetyzujące podejście: na prawie 300 stronach znajdziemy dane, wizualizacje, diagramy, wywiady i teksty krytyczne, zebrane podczas badania online i podzielone na cztery działy: organizacja, biznes, media i projekty. To nie tylko przegląd nowych trendów, ale i inspirujący przewodnik przeznaczony przede wszystkim dla studentów i architektów szukających własnego sposobu na wejście w zawód.

wydawca: New Generations

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności