menu

Lot prefabrykatówdo 1.03.2020
Sztokholm

Kadr z filmu Cherry Town, reż. Herbert Rappaport, 1963

Prefabrykacja betonowa to główny wątek technologiczny architektury XX wieku. Inspirowała architektów już od końca XIX wieku, jednak jej masowe wykorzystanie przypadło dopiero na dekady po II wojnie światowej. A przecież właśnie o masowość w rozwoju tej technologii od początku chodziło. Od lat powojennych prefabrykowane wielopiętrowe bloki pojawiały się we wszystkich miastach globu. Rozwój i zasięg technologii sprawił, że betonowe moduły zaczęły funkcjonować również poza polem architektury czy inżynierii, pojawiając się w filmach, serialach czy książkach. Technicznym i kulturowym aspektom betonowych paneli przygląda się wystawa Flying Panels – How Concrete Panels Changed the World w Szwedzkim Narodowym Centrum Architektury i Dizajnu ArkDes. Do podróży może zachęcić również fakt, że jednym z kuratorów jest Pedro Ignacio Alonso, który na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku odpowiadał za znakomity pawilon narodowy Chile.

Sztokholm, ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności