menu

U źródeł13.12.2019–1.03.2020
Warszawa

Groszowe sprawy, Obroty Dominiki Olszowy. Fot. Monika Stolarska

Instytucje sztuki współczesnej bywają dziś w Polsce nie tylko polem symbolicznej walki, ale i adresatami zarzutów o hermetyczność, jałowość programową, kompromisowość czy pogoń za frekwencją. Doświadczenia „pielgrzymek kuratorskich” z lat 80. XX wieku, podejmowanych przez badaczy i kuratorów sztuki w okresie bojkotu instytucjonalnego, pokazały, że aby odnaleźć serce sztuki, trzeba wyjść poza mury instytucji. Gdzie dziś buzuje twórczy ferment i rodzą się pozainstytucjonalne inicjatywy? Jakie tematy znajdują się w centrum ich zainteresowania? Poszukuje ich kuratorowana przez Annę Mituś wystawa Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce), która powstała na bazie rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, placach budowy, intymnych galeriach i niezależnych przestrzeniach o różnym modelu funkcjonowania. Czy zebrane w jednym miejscu, pokażą coś, czego jeszcze nie znamy?

Wrocław, Galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności