menu

Tam, gdzie nie sięga mit
do 2.03.2020
Wrocław

Monika Drozynska, Obrus

Legendarna polska gościnność – szlachecka oznaka honoru, przyjmowanie pod dach każdego podróżnego, dodatkowe nakrycie przy wigilijnym stole, radość ze spotkania z przybyszem, kultura wspólnego biesiadowania, gotowość niesienia pomocy potrzebującym, powiązana z osławioną wolnością wyznania i akceptacją mniejszości religijnych. Czy dzisiaj też możemy określić się jako gościnny naród? Artystki i artyści zaproszeni do wystawy Polska gościnność kuratorowanej przez Karolinę Jaklewicz odnoszą się do tej idei w oparciu o zaobserwowane wydarzenia. Stosunek do uchodźców, mniejszości etnicznych, kwestionowanie praw osób niebinarnych zmuszają do zastanowienia, czy mit gościnności wypacza rzeczywistość, czy też może być impulsem do konstruktywnych działań.

Wrocław, Muzeum Współczesne, pl. Strzegomski 2A.

muzeumwspolczesne.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności