menu

Poza granicamido 15.03
Łódź

Ea ten Kate. Fot. Oscar Mattsson

Międzynarodowe Triennale Tkaniny to najstarsza i najważniejsza prezentacja zjawisk związanych z medium tkaniny. Jego 16. odsłona po raz pierwszy odbywa się pod opieką kuratorską. Tego zadania podjęła się Marta Kowalewska, wprowadzając kolejne novum: temat przewodni, którym jest Przekraczanie granic. Odnosi się on nie tylko do obecnej sytuacji geopolitycznej, ale jest też autorefleksją na temat samego medium tkaniny – kiedyś nieobecnej w poczcie sztuk wyzwolonych, dziś odradzającej się po kryzysie, integrującej z innymi dziedzinami. Wyjątkową pracą jest 20-metrowa tkanina stworzoną w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie przez oczekujące tam na przyznanie ochrony międzynarodowej czeczeńskie uchodźczynie, według koncepcji i pomysłu Pameli Bożek.

Łódź, Centralne Muzeum Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności