menu

Nietradycyjnie14-16.11
Orońsko

Rafał Bujnowski: Pomnik neurotyków. Kałuża Oskara, 2019. Fot. dzięki uprzejmości artysty i Fundacji Witryna

W Polsce nastał czas pomników – nie tylko ich stawiania, ale i żarliwych dyskusji o nich. Natomiast w przestrzeni publicznej nadal bardzo znikomo reprezentowany jest anty-pomnik. Międzynarodowa konferencja na temat tej nietradycyjnej formy upamiętniania organizowana jest właśnie w Orońsku. Zaproszeni goście rozmawiają o innych niż klasycznych sposobach pobudzania pamięci, zastanawiają się, czy anty-pomnik może funkcjonować w przestrzeni wirtualnej i jaka forma upamiętniania jest (czy raczej mogłaby być) najbliższa dzisiejszym czasom.

Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej, ul. Topolowa 1

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności