menu

Intelekt obrazu08.11.2019–23.02.2020
Łódź

R. H. Quaytman: Łódzki wiersz, Rozdział 2 (replika Kompozycji przestrzennej Kobro, 1928), 2004

R.H. Quaytman interesuje zarówno fizyczność, jak i filozofia obrazu – bada, odświeża i rozszerza medium malarstwa, dowodząc, że nadal może być ono dobrym narzędziem krytycznej analizy wizualnej rzeczywistości. Od 2011 roku amerykańska artystka dzieli swoją twórczość na rozdziały, z których każdy jest osobną wystawą odnoszącą się do architektonicznego, historycznego i instytucjonalnego kontekstu miejsca. W Muzeum Sztuki w Łodzi prezentuje rozdział 35 pod tytułem Słońce nie porusza się. To konceptualna retrospektywa, efekt ponownej lektury rozdziałów od 21 do 34. Przyglądajcie się dokładnie.

Łódź, ms1, ul. Więckowskiego 36

www