menu

Bauhaus po raz trzeci
Premiera: czerwiec

Pieczęć DDR z 1980 roku zaprojektowana przez Hannesa Meyera, Wikimedia Commons

Obchody stulecia to także szereg publikacji, które jak wystawy (patrz Bauhaus po raz drugi) rzucają nowe światło na historię Bauhausu. Jedną z nich jest wydana niedawno Hannes Meyers neue Bauhauslehre. Von Dessau bis Mexiko (Nowe praktyki edukacji Hannesa Meyera. Od Dessau do Meksyku). Ten zbiór prac naukowych, esejów i materiałów archiwalnych pod redakcją Philippa Oswalta (byłego dyrektora Fundacji Bauhausu w Dessau), jest aktualnie najlepszym źródłem wiedzy na temat rzadko dyskutowanego i często (z premedytacją) zapominanego dyrektora szkoły z lat 1928–1930. Hannes Meyer stał u jej steru w momencie kryzysu ekonomicznego i politycznego w republice Weimarskiej, a jego skrajnie funkcjonalistyczna i lewicowa postawa spotkała się z krytyką tak wewnątrz, jak i na zewnątrz szkoły. Jednocześnie to za jego czasów szkoła przyniosła pierwsze zyski ze sprzedaży projektowanych w niej przedmiotów (sic!), a po jej zamknięciu to w jego ślady – do Związku Radzieckiego (a nie USA, gdzie udał się m.in. Walter Gropius) – wyjechała największa liczba nauczycieli i studentów Bauhausu. Pozostaje jedynie szlifować niemiecki i liczyć na polskie tłumaczenie.

Premiera: czerwiec

Wydawnictwo Birkhäuser (De Gruyter)

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności