menu

Rzeźba w procesie16.03–23.06
Poznań

Obiekt dla wyobraźni IV, 1985-1988, własność autora. Zdjęcie pochodzi z albumu Maciej Szańkowski autorstwa Bożeny Kowalskiej (Galeria Sztuki Wsp.łczesnej Zachęta w Warszawie / Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Warszawa 1996)

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu w swoje setne urodziny przypomina dorobek Wydziału Rzeźby. Dyscyplina ta jako kierunek była obecna na uczelni od początku jej istnienia. Jubileuszowa wystawa 100Rzeźba. Miasto. Proces. Tożsamość pokazuje jej tradycje i kierunki rozwoju oraz zestawia je ze współczesnym procesem dydaktycznym. Jej przyszłość jest z kolei zakodowana w pracach studentów poszczególnych pracowni. Wystawa nie zapomina o powiązaniach rzeźby z architekturą miasta i kształtowaniu przez nią kontekstów otaczającej nas na co dzień przestrzeni. Chce również dociec, jaką rolę spełniła w procesach kształtowania ideowej i estetycznej tożsamości Poznania. Wydarzeniu towarzyszą międzynarodowa konferencja, działania performatywne i warsztaty.

Poznań, Brama Poznania. ICHOT – Interdyscyplinarne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, ul. Gdańska 2

www

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności