menu

Linia życia23.05
premiera książki

Fot. Michał Zawada

Dlaczego pewien typ lasu został objęty kiedyś ochroną? Dlaczego określony typ fizjonomiczny został uznany za lepszy lub gorszy i przyporządkowywany do rasy panów lub niewolników? Książka Michała Zawady Bieg linii pod red. Pawła Brożyńskiego jest zderzeniem zdjęć pochodzących z dwóch różnych porządków: obrazów Puszczy Białowieskiej i zespołu gipsowych odlewów głów, które służyły w czasie I wojny światowej do badań nad rasą i dziedziczeniem. Czarno-białe, surowe fotografie ukazują jednak element wspólny: estetyczną formę życia, plątaninę biomorficznych struktur, konturów i linii, które mogą budzić zachwyt lub nienawiść. Dostrzeżona i wydobyta z tła linia może stać się miarą piękna lub człowieczeństwa, wytyczyć kierunek działania i etyczną granicę. Fotograficznej opowieści towarzyszy w książce jeszcze jedna warstwa: wypisy z klasycznych dzieł filozoficznych, literackich i esejów.

Wydawca: Fundacja SPLOT
Premierowa dyskusja o książce: 23.05
Kraków, Spółdzielnia „Ogniwo”, ul. Paulińska 28/LU

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności