menu

Przyjaciele w sztuce6–27.04
Warszawa

W ramach tegorocznej edycji Friend of a Friend galeria LETO gości galerię Pinksummer z Genui z prezentacją włoskiego kolektywu Invernomuto założonego w 2003 roku, w którego skład wchodzą Simone Bertuzzi oraz Simone Trabucchi. Fot. dzięki uprzejmości LETO

Friend of a Friend to projekt, który opiera się na dzieleniu się przestrzenią wystawienniczą galerii lokalnych z zagranicznymi. Jego druga warszawska edycja chce stworzyć komplementarny wobec targów sztuki model prezentacji sztuki współczesnej poprzez nawiązywanie nowych relacji i usieciowienie polskiej sztuki. W tym roku odwiedzać można dziewięć galerii: BWA Warszawa, Fundacja Galerii Foksal, LETO, Piktogram, Pola Magnetyczne, Dawid Radziszewski, Raster, Stereo oraz Wschód oraz szesnaście galerii zagranicznych (z Austrii, Belgii, Estonii, Gruzji, Japonii, Niemiec, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch). Dzięki wspólnej inicjatywie założycieli i organizatorów FOAF oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum powstało Friends Art Fund – nagroda umożliwiająca zakup do kolekcji Muzeum jednej z prac prezentowanych w ramach warszawskiej edycji. W zeszłym roku były to prace Davida Flaughera i Seana Mullinsa, artystów współpracujących z nowojorską galerią Lomex.

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności