menu

Przeciwko wykluczeniunabór: do 23.04

Bogna Olszewska podczas Manify w 2014 roku, fot. podchodzi ze strony nieograniczona.org

Stypendium im. Bogny Olszewskiej służy upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, której postawa i zaangażowanie społeczne znacząco wpłynęły na kierunek rozwoju programu edukacji. Kierowane jest do młodych osób zainteresowanych sztuką współczesną, które wykorzystują ją, by przeciwdziałać szeroko rozumianemu wykluczeniu.

Na stypendium składa się staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez Stypendystę lub Stypendystkę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zbiory i zaplecze merytoryczne Muzeum. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu Stypendysty lub Stypendystki w Warszawie oraz realizacji zaproponowanego działania.

To już 2. edycja stypendium, które organizowane jest przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Fundację Nieograniczona i objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej o sposobie nadsyłania zgłoszeń tutaj.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności