menu

Eksportowy29.03–23.06
Warszawa

Jan Jastrzębski, Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego – Polchem, I połowa lat 60. XX wieku. © M. Jastrzębska / FAF

Miesięcznik „Polska” był jednym z wydawnictw, które po II wojnie światowej odegrały niebagatelną rolę w kształtowaniu się rodzimej fotografii prasowej. Przeznaczony dla czytelnika zagranicznego, miał za zadanie kreować wizerunek socjalistycznej Polski przez pryzmat jej największych osiągnięć kulturalnych, naukowych czy gospodarczych. Istotną rolę odgrywały tu obraz i narracje, które kreowane były za pomocą uniwersalizującego języka fotografii. Na łamach periodyku publikowali wybitni polscy autorzy, m.in. Eustachy Kossakowski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet czy Tadeusz Sumiński. Wystawa Początek przyszłości. Fotografia w miesięczniku „Polska” do 1968 roku koncentruje się na pierwszym okresie istnienia „Polski”, od 1954 roku aż do tzw. dekady gierkowskiej. Analiza porównawcza różnych edycji magazynu, który wydawany był po obu stronach żelaznej kurtyny, jak również bogate materiały archiwalne dotyczące kulis działania redakcji, pozwolą zrozumieć złożony kontekst, w jakim przyszło rozwijać się polskiemu reportażowi.
Warszawa, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, plac Małachowskiego 3
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności