menu

Zapis z ulic1.03–7.04
Gorzów Wielkopolski

Karl Völker: Demonstracja, 1927, BLMK. © Künstler

Prace zebrane na wystawie Protest!, mimo że odnoszą się do społeczno-politycznych protestów w latach 20. i 30. XX wieku we Francji i w Niemczech, pozostają aktualne. Protestujemy wszak nadal, bez względu na cezurę czasową. Ekspozycja przybliża artystyczne refleksje na temat XX-wiecznych ruchów protestacyjnych. Są to manifestacje środowisk pracowniczych i studenckich, a także demonstracje, które doprowadziły do upadku NRD. Wiele z prezentowanych dzieł powstało równolegle do przedstawianych protestów, przez co mają także wartość dokumentacyjną. Kuratorka Ulrike Kremeier wybrała te grafiki, fotografie, video i instalacje, które odnoszą się nie tyle do podłoża protestów, lecz raczej są zapisem ich obecności i związanych z nimi konsekwencji w sferze publicznej, głownie w przestrzeni miejskiej. Ważnym tematem ekspozycji są także formy tej obecności – słowne i wizualne, które mają prowadzić do kolektywnej mobilizacji.
Gorzów Wielkopolski, Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności