menu

Architektura: We własnej osobie do 7 kwietnia
Montreal

Jesse Reiser: Kopia kompozycji cmentarza projektu Aldo Rossi, rys. Matter Somerset, 1979 © Eredi Aldo Rossi, dzięki uprzejmości Fondazione Aldo Rossi

Teoretyczka i historyczka architektury Sylvia Lavin otworzyła z początkiem listopada w kanadyjskim Center for Architecture wystawę zatytułowaną Architecture Itself and Other Postmodernist Myths. Zwraca się ona w stronę materialności i procesów budownictwa, aby zaproponować krytyczne spojrzenie na tradycyjne i dominujące w wystawiennictwie podejście, które zakłada autonomię dziedziny wobec biurokracji, rynku czy prywatnych i publicznych instytucji. Krytyka, która w galeriach i muzeach sztuki (np. Institutional Critique) i w teorii architektonicznej zagościła na dobre już w latach 70. (np. Manfredo Tafuri), ma tym samym szanse wpłynąć na współczesne praktyki kuratorskie i muzealnicze. Mam szczerą nadzieję że Śmierć, która w 1967 roku za sprawą eseju Rolanda Barthesa przyszła po autora, powróci i zabierze ze sobą postać architekta.

Montreal, Canadian Centre for Architecture, 1920 rue Baile

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności