menu

Burzliwe dzieje awangardydo 27.01.2019
Łódź

Leszek Przyjemski: Mój ulubiony krajobraz, 1971, dzięki uprzejmości artysty

To jedna z największych wystaw w historii łódzkiego Muzeum Sztuki – kuratorowana przez Dorotę Monkiewicz Awangarda i państwo ukazuje ruchy awangardowe w państwie polskim w relacji do szerszych procesów politycznych i państwotwórczych zachodzących w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Zobaczymy ponad 600 prac artystek i artystów należących do kolejnych pokoleń awangardy. Podstawowe wątki, które pozwala prześledzić przyjęty zakres czasowy, to między innymi: Gdzie leżą granice awangardy i czy pokrywają się z granicami państwowymi i podziałami etnicznymi? Jakim celom społecznym i ideologicznym służyła? Jak zmieniał się stosunek jej twórców do pojęć takich jak państwo, zaangażowanie społeczne, wolność sztuki? Gdzie sięgały ich fascynacje?
Łódź, ms1, ul. Więckowskiego 36
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności