menu

Pisma tekstowe są marzeniem i wyzwaniem dla każdego projektanta krojów. Doskonaląc światła wewnątrzliterowe, tak by uzyskać jednolitą szarość tekstu, poświęcając niezliczoną liczbę godzin na korekty, pracujemy nad tym, by czytelnik mógł w przyjemny, niezakłócony sposób odebrać treść tekstu.

Geller to rodzina typograficzna przeznaczona do projektowania gazet, zbudowana z dwóch odmian optycznych. Pierwsza z nich, już dostępna: Geller Headline, to odmiana typu display – służąca do składu nagłówków, tytułów bądź jako element kompozycji typograficznej.

Charakteryzuje się krótkimi wydłużeniami dolnymi i górnymi oraz dużym kontrastem między cienkimi i grubymi elementami liter. Pozwala to na komfortową pracę z większym rozmiarem znaków i uchwycenie subtelniejszych szczegółów. Wersja tytułowa dostępna jest w 6 grubościach z odpowiadającymi wersjami pochyłymi.

Geller Text to odmiana przeznaczona do składu treści w mniejszej punktacji. Charakteryzuje się mniejszym kontrastem i większą wysokością x (proporcja małych liter do dużych). Dzięki temu kształt znaków jest łatwiej rozróżniany przez oko i mniej męczy podczas dłuższej lektury. Dodatkowo litery nie tracą swojego charakteru przy druku niższej jakości (jakim jest druk gazetowy). Do dyspozycji użytkowników oddane będą 4 grubości w wersjach pionowych i kursywach.

Rodzina Geller została wyposażona w wachlarz funkcji OpenType, które obejmują: kapitaliki, kompletny zestaw cyfr (klasyczne i nautyczne w wersjach proporcjonalnych i tabelarycznych oraz indeks górny i dolny), zautomatyzowane tworzenie ułamków, zestaw ornamentów oraz punktorów i inne. Oprócz obszernego zestawu znaków diakrytycznych pozwalających na skład w wielu językach bazujących na skrypcie łacińskim, krój wzbogacony jest o ligatury, z których mniej typowe to „sp” i „ct”.

Geller powstał jako część projektu dyplomowego tworzonego w Typowej Pracowni pod kierunkiem Michała Jarocińskiego, na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Litery charakteryzują się miękkim rysunkiem, lekko zwężonymi proporcjami i klasyczną budową szeryfów. Akcentem definiującym projekt są zadziorne terminale w takich znakach jak „a”, „c” lub „r”. Z pewnością nada eleganckiego, ale zarazem nowoczesnego charakteru w projektach typograficznych. Oba warianty dostępne są w sprzedaży w Capitalics Warsaw Type Foundry i na portalu MyFonts.

Ludka Biniek: Projektantka krojów pisma, grafiki edytorskiej oraz książki artystycznej. Obroniła dyplom z wyróżnieniem dziekańskim w Pracowni Projektowania Książki i Publikacji Cyfrowych prof. Macieja Buszewicza na warszawskiej ASP. Type-geek.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności