menu

Archipejzaże12.01–22.02.2019
Warszawa

Bez tytułu, 2018

Przemysław Garczyński jest finalistą 17. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Kontynuację rozpoczętego w 2016 roku cyklu, który silnie związany jest ze spuścizną awangardy i dekonstrukcją przestrzeni, zobaczymy na wystawie Perspektywa +. Wizualna narracja jego obrazów wynika wprost z fascynacji malarstwem pejzażowym, ale też i dokonaniami konstruktywistów wojujących w barwach abstrakcji. Jego twórczości blisko do działań prowadzonych przez Berlewiego czy Theo van Deosburga. W malarstwie Garczyńskiego widać też wyraźnie inspirację architekturą, urbanistyką, przestrzennym zakomponowaniem krajobrazu czy projektowaniem kompozycji.
Pawilon Sztuki ERGO Hestia, ul. Franciszka Kostrzewskiego 1
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności