menu

Dynamika upamiętnienia16.12.2018–10.04.2019
Warszawa

Pomnik Wojownika Aleksandra Macedońskiego w Skopije, 2018, fot. Michał Siarek

Wystawa Pomnik. Europa Środkowo-Wschodnia 1918–2018 opisuje funkcje, losy oraz procesy, jakim podlegają pomniki w tym regionie Europy. Prezentuje biografie ponad 20 monumentów, począwszy od wyłonienia projektu, poprzez erekcję pomnika i jego użytkowanie, po rozgrywające się wokół pomników spory, ich zniszczenie, zapomnienie i rozkład. Jest na niej również mowa o dziełach, które – pomimo niezaprzeczalnej wartości artystycznej – bywają krytykowane ze względu na wydarzenia i siły polityczne, które upamiętniają. Zestawienie przykładów z różnych krajów ma na celu przede wszystkim ustalenie, czy z perspektywy relatywnej wspólnoty doświadczeń Polski i innych środkowoeuropejskich krajów postsocjalistycznych można mówić o podobieństwach form, logiki i dynamiki losów środkowoeuropejski pomników, czy o regionalnej specyfice lokalnych aktywności związanych z upamiętnieniami. Wystawa nie jest jednak wyłącznie przeglądem historycznym – dotyczy również toczących się współcześnie debat. Program wystawy uzupełnia strona internetowa pomnik.art (także z aktualnościami dotyczącymi polskich monumentów), a także międzynarodowa konferencja.
Warszawa, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, ul. Puławska 113 a
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności