menu

Forum Kulturotwórców24.11
Toruń

Fot. Koalicja Kulturotwórców

I Regionalne Forum Kulturotwórców, organizowane przez Spółdzielnię Socjalną Kulturhauz, jest podsumowaniem realizowanego od końca czerwca tego roku projektu Koalicja Kulturotwórców. Inkubator i koncentrator społeczny, jak i prezentacją dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację dla twórców kultury z regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Do uczestnictwa zaproszeni są mieszkańcy regionu, organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, pracownicy i współpracownicy prywatnych, społecznych oraz publicznych instytucji kultury, członkowie nieformalnych grup twórczych oraz edukatorzy. Zapisz się, jeśli jesteś pracownikiem samorządowym czy po prostu udzielasz się w życiu kulturalnym jako wolontariusz, stażysta czy praktykant.
Tytułowi kulturotwórcy to współcześni organizatorzy i animatorzy życia kulturalnego, kreujący innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze. Projekt ma za zadanie zachęcać ich do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, ale także stymulować proces pozytywnych zmian w instytucjach kultury i „włączać” do działań tych, dla których tradycyjne wizje kultury – oparte na dystansie budowanym przez to, co „wysokie” – dotąd stanowiły barierę.
Zasięg Forum ma charakter regionalny, jednak zaproszeni goście i prelegenci pochodzą z całego kraju.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest niebiletowane.
Zapisy pod adresem: koalicjakulturotworcow@gmail.com
Toruń, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (Sala Konferencyjna), Al. Solidarności 1-3
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności