menu

Słuchanie pogłębione9–11.11 oraz 7–8.12
Łódź

Grafika: Mistrz Adam, rezydent galerii Odlot, fot. materiały organizatora

Z plakatów łódzkiego festiwalu Musica Privata tym razem spogląda postać zbudowana z plątaniny uszu, odsyłając do konkretnego punktu programu – wykonania Earth Ears Pauline Oliveros przez Zespół Wykonawstwa Muzyki Nowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Poza tym w programie festiwalu dominuje wzajemne słuchanie improwizatorów (Trio Stoffner / Lovens / Mahall, Niepokój / Disquiet, Thisnis Duo, Vasco Trilla / Yedo Gibson, Łódzka Orkiestra Improwizatorów, Czas Jest Cały Czas Ensemble). Ale do słuchania pogłębionego zaprosi zapewne również Barbara Kinga Majewska (performans refren | na podstawie zbiorów prywatnych), a także kompozycje przedstawicieli i przedstawicielek środowiska młodych łódzkich kompozytorów i kompozytorek: m.in. Moniki Dalach, Niny Fukuoki, Kuby Krzewińskiego, Ryszarda Lubienieckiego. Ale kto wie, być może kompozycje te będą wymuszały słuchanie rozedrgane, dzięki dźwiękowym masom – taki model słuchania zdają się zapowiadać zresztą występy Fal Θ czy Mruwek.
Łódź, Art_Inkubator, ul. Tymienieckiego 3 oraz Muzeum Książki Artystycznej, ul. Tymienieckiego 24
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności