menu

Na rabunek konstytucji: PREAMBUŁA

Rozdzielczość Chleba przedstawia:


Trudno tworzyć w kraju, gdzie łamana jest konstytucji.                  Inaczej: Trudno tworzyć w kraju. Gdzie łamana jest konstytucja? Wiele mówi się o nieobecności młodych na spędach upamiętniających łamanie konstytucji. Powiada się, że młodzież nie darzy konstytucji należytym szacunkiem i nie ma jej za niewzruszoną podstawę Rzecz-pospolitej. Nie odpowiemy sobie dziś na pytanie, dlaczego się tak dzieje. Zapytajmy zamiast tego: o co w konstytucji chodzi? Co znaczą słowa zawarte w jej, dajmy na to, preambule? „My, naród polski”,„kultura zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie”, „tysiącletni dorobek”, „przyrodzona godność człowieka”. Trudno powiedzieć, co to wszystko znaczy i do czego służy. Dlaczego ktoś miałby się tym interesować? Jak przekazać sens tego pustosłowia osobie urodzonej po roku 1980? Sposobem najprostszym i sprawdzonym przez misjonarzy wszystkich kontynentów jest dostosować język do poziomu publiczności. Poruszeni duchem dialogu społecznego podjęliśmy wysiłek międzypokoleniowej translacji.
W odpowiedzi na palącą dorosłych potrzebę dotarcia ze słowem prawa do dzieci i młodzieży proponujemy PREAMBUŁĘ.
Tłumaczył:
Piotr Puldzian Płucienniczak

Poezja nie jest już zakuta w tekstowe interfejsy. Dzięki osiągnięciom myśli ludzkiej materiał poetycki może dziś zostać przedstawiony w postaci obrazu, gałęzi, sampla albo ciosu. Chodzi o przybliżenie się do sedna, mniejsza o nośnik. W każdym numerze NN6T Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba częstuje nas świeżym chlebem eksperymentu i wskazuje metody (re)produkcji poezji poza poezją.			
			
						
						

					
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności