menu

Robert Szczerbowski„Nieśmiertelny”
Pola Magnetyczne

Robert Szczerbowski, Dyptyk cz. 1 (detal), 2000-2001, olej na płótnie, 170 x 231 cm, fot. Bartosz Górka, dzięki uprzejmości galerii Pola Magnetyczne

Twórczość Roberta Szczerbowskiego dzielona jest zazwyczaj na dwa okresy. Okres literacki, rozpoczęty pod koniec lat 70. XX wieku i zaliczany do nurtu postmodernistycznej prozy oraz okres realizacji na terenie sztuk wizualnych (zawierający obiekty, instalacje, obrazy, filmy) od połowy lat 90., kojarzony z kręgiem sztuki konceptualnej. Wystawa Nieśmiertelny przywołuje ten ostatni okres, przedstawiając wybrane prace z przełomu wieku, kładące nacisk na tematy czy artystyczne strategie obecne w jego utworach literackich.
Konstrukcje szkatułkowe, anonimowość czy antynatchnieniowe metodologie stosowane 
w tekstach, przekładają się na realizacje plastyczne, które przedłużają refleksje nad marzeniami 
i lękami człowieka w dobie cywilizacji informacyjno-cyfrowej. Formy przywołane przez Szczerbowskiego tuż przed i po nowym millenium obejmują szeroki zakres historii ludzkości, gdzie Dante mierzy się z Gutenbergiem i językiem maszynowym, memento mori w duchu średniowiecznym towarzyszy „cyberpłótnom” wzorowanym na wizualizacjach fraktali generowanych przez komputer, a czarny kwadrat Malewicza spotyka sztukę psychodeliczną.
do 24.11
Warszawa, Pola Magnetyczne, ul. Londyńska 13
www
Widok wystawy fot. Bartosz Górka, dzięki uprzejmości galerii Pola Magnetyczne

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności